•  :: บริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด::
        เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตภัณฑ์จานชามเมลามีนยี่ห้อ Superware ซึ่งใหญ่ที่สุด ในเอเชีย กับ บริษัท Lock&Lock co.,ltd. ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลี ซึ่งเป็นบริษัทที่มีลูกค้าอยู่ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ มีโรงงานอยู่ในประเทศ เกาหลี,จีนและเวียดนาม ประเภทธุรกิจ จำหน่วย กล่องถนอมอาหาร Air tight และอุปกรณ์เครื่องครัว ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ภายใต้ยี่ห้อ Lock&Lock ทุนจดทะเบียน 264,000,000 บาท ธนาคารผู้สนันสนุน ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
   
    ทั้งหมด....
 • กิจกรรมในเดือน สิงหาคม 2558
  ไม่มีการจัดกิจกรรมภายในเดือนนี้
     ทั้งหมด...