• LocknLock
  • LocknLock
  • LocknLock

                     LocknLock เราได้คอยสังเกตและทำความเข้าใจ ศึกษา ลูกค้า เอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสถานะของผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน คอยดูแลและเรียนรู้ว่าสิ่งที่ขาดไปคืออะไรและมีสิ่งไหนบ้างที่จะมาเติมเต็ม ส่วนที่ขาดหายในแต่ละวัน เราคอยศึกษาและเรียนรู้ ลูกค้าของเราอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราได้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง ถึงปัญหาและจุด Pain Point เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์และเข้าถึง Lifestyle ของทุกคน 

พื้นที่ที่คุณจะพบเจอสินค้า ของล็อกแอนด์ล็อกในทุกหมวดหมู่ เป็นตัวแทนเชื่อมระหว่าง ชีวิตประจำวันของทุกคน และบริการของเรา

Design Thinking

เราได้นำแนวคิดแบบ ‘Design Thinking ‘ มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสินค้า ของ ล็อกแอนด์ล็อก โดยเห็นได้จาก กล่องถนอมอาหารสุดแสนคลาสสิคที่ปิดแน่นทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นผู้นำและต้นแบบของกล่องถนอมอาหารของทุกบ้านที่ทุกคนหลงรัก เราได้พัฒนามากจากกล่องพลาสติกสำหรับใส่อาหาร ไปจนถึงกล่องแก้ว และกล่องสแตนเลส  เราจะเติบโต เป็น ‘แบรนด์นวัตกรรม‘ ด้วยจิตวิญญาณแลความคิดที่ท้าทายใหม่