ยืดอายุอาหารที่ซื้อมาให้นานที่สุด

Last updated: Jun 30, 2020  |  60 จำนวนผู้เข้าชม  |  Healthy Kitchen

ยืดอายุอาหารที่ซื้อมาให้นานที่สุด

การเก็บถนอมอาหารที่ซื้อมาให้นานที่สุด

การเก็บเนื้อสัตว์ 

 1. หั่นเนื้อสัตว์ที่ซื้อมาให้เป็นชิ้นให้เป็นชิ้นพอดีกับกล่องภาชนะ โดยไม่จำเป็นต้องล้างเนื้อสัตว์ก่อนนำเข้ากล่อง เพราะจะทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้
 2. เก็บใส่กล่องถนอมอาหาร Airtight ล็อก4ด้าน ที่มีคุณภาพ ปิดให้สนิท นำเข้าช่องแช่แข็ง
 3. หากต้องการนำเนื้อสัตว์มาประกอบอาหาร ให้นำกล่องออกมาจากช่องแช่แข็ง ปล่อยทิ้งไว้รอให้น้ำแข็งบริเวณฝาล็อกละลายลงก่อนเปิดฝา หลังจากนั้น นำเนื้อสัตว์ไปล้างทำความสะอาด และปรุงอาหารได้ทันที

 

การเก็บเนื้อปลา

 1. ขอดเกล็ด ควักไส้และเหงือก ล้างให้สะอาด และพักไว้
 2. หั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการ 
 3. เก็บใส่กล่องถนอมอาหาร Airtight ล็อก4ด้าน ที่มีคุณภาพ ปิดให้สนิท นำเข้าช่องแช่แข็ง หากต้องการนำเนื้อสัตว์มาประกอบอาหาร ให้นำกล่องออกมาจากช่องแช่แข็ง ปล่อยทิ้งไว้รอให้น้ำแข็งบริเวณฝาล็อกละลายลงก่อนเปิดฝา หลังจากนั้น นำเนื้อปลาไปล้างทำความสะอาด และปรุงอาหารได้ทันที

 

การเก็บผัก

 1. นำผักมาตัดรากและล้างทำความสะอาด ผักบางชนิดไม่จำเป็นต้องตัดรากหรือล้างทำความสะอาดก่อนเก็บรักษา เช่น  ต้นหอม ผักชี และเห็ด
 2. นำไปตากลมหรือนำกระดาษทิชชู่สำหรับใช้ในห้องครัวมาซับให้แห้งสนิท
 3. ห่อผักด้วยกระดาษทิชชู่สำหรับใช้ในห้องครัว กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษอื่นๆ 
 4. นำเก็บใส่กล่องถนอมอาหาร Airtight ล็อก4ด้าน ที่มีคุณภาพ ปิดให้สนิท ใส่กล่องโดยแบ่งแยกชนิดของผัก และนำเข้าตู้เย็นช่องปกติ

 

การเก็บผลไม้

 1. นำผลไม้ที่ซื้อมาไปห่อกระดาษทิชชู่ กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษอื่นๆ โดยที่ไม่ต้องล้างทำความสะอาดก่อน
 2. กรณีที่เป็นผลไม้ไม่มีเปลือก สามารถนำใส่กล่องถนอมอาหารได้เลย
 3. นำเก็บใส่กล่องถนอมอาหาร Airtight ล็อก4ด้าน ที่มีคุณภาพ ปิดให้สนิท และนำเข้าตู้เย็นช่องปกติ