กล่องถนอมอาหารแก้ว

860 ml. , 200 x 150 x 60 mm.

฿ 239 ฿ 239
Best Seller

600 ml . 180 x 145 x 50 mm

฿ 199 ฿ 199